Er du Viborg Retshjælps nye rådgiver?

Send din ansøgning i dag

Retshjælpen har omkring 10 ansatte tilknyttet, hvoraf de fleste er jurister og jurastuderende.

Viborg Retshjælp ansætter løbende nye rådgivere, som bliver tilknyttet en bestemt ugedag på en af vores to åbningstider. Vi ønsker fortsat at antage såvel studerende som færdiguddannede. For at komme i betragtning som rådgiver skal man som studerende have gennemført 5. semester på et juridisk institut i Danmark.

I retshjælpen kommer du til at yde borgerne juridisk bistand på de fleste retsområder. Alle borgere kan få et mundtligt råd, hvorimod bistand i form af egentlig sagsbehandling alene gives borgere op til en indtægtsgrænsen for fri proces.  Arbejdet i retshjælpen sikrer, at alle borgere har tilbud om kvalificeret bistand, hvis de får problemer af juridisk karakter.

Som juridisk rådgiver får du rig lejlighed til at bringe din teoretiske viden til praktisk anvendelse, ligesom du får træning i klientkontakt og sagsbehandling.
Hvis du allerede er i gang med karrieren, vil du i retshjælpen kunne vedligeholde store dele af den brede teoretiske uddannelse, som ikke benyttes i din hovedbeskæftigelse.

Er du ansat som advokatfuldmægtig, da vil din principal kunne indregne et semesters arbejde i retshjælpen, som et kursus i forpligtelsen til videreuddannelse.

Vi holder en uformel omgangstone med god lejlighed til sparring med kolleger og supervision ved daglig leder.

I løbet af året afholder vi flere sociale og/eller faglige arrangementer.

Vi håber, at du har lyst til at sende os en ansøgning, så vi kan invitere dig til et orienterende møde.

Ansøgningsformular

Orientering om behandling af personoplysninger når du søger hos Viborg Retshjælp

Viborg Retshjælp er dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning. Har du spørgsmål i forbindelse med din ansøgning er du velkommen til at henvende dig til:

Viborg Retshjælp
Vesterbrogade 5 A
8800 Viborg
Telefon: 41 55 41 55
E-mail: post@viborgretshjaelp.dk

Viborg Retshjælps behandling af personoplysninger lever op til den til enhver tid gældende lovgivning. Vi gennemgår jævnligt vores oplysninger, og sletter de oplysninger, som vi vurder ikke længere har relevans. Vi bruger kun dine oplysninger til at behandle din ansøgning.

Alle ansøgninger vil blive besvaret med henblik på et møde i huset eller med oplysningen om, at vi i øjeblikket ikke har nogle ledige stillinger. Dine personoplysninger opbevares almindeligvis i op til cirka 6 måneder fra modtagelsen af din ansøgning. Hvis vi ønsker, at gemme din ansøgning i mere end 6 måneder, indhenter vi dit samtykke hertil.

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage skal du sende en mail til post@viborgretshjaelp.dk

Ingen oplysninger videregives til tredjepart.

Vi opfordre alle til, ikke at indsende flere personoplysninger end hvad der fremgår af formularen.